Welkom bij Rotaract Antwerpen Noord !

Bij deze wensen we alle aanwezigen op de Cheese Wine Valentine te danken.

We hebben samen met jullie genoten van deze prachtige avond.

Foto's zullen volgen op onze Facebook pagina!

Zonder onze sponsors zou dit event niet mogelijk zijn, we zetten ze daarom graag nog eens in de kijker!


Onze club

Rotaract club Antwerpen Noord bestaat sinds 1978 en telt een 35-tal leden. Als één van de 6750 Rotaract Clubs verspreid over 146 landen, verenigt onze Antwerpse club een groep dynamische jongeren tussen 18 en 30 jaar, studenten én jonge werkenden, die zich in Antwerpen en omstreken met volle overtuiging inzetten om hun eigen leven en dat van anderen meer kleur te geven. De actieradius van ons sociaal engagement is zeer gevarieerd en gaat van een reeks lokale projecten tot het wereldwijd uitroeien van polio (initiatief Rotary International en het Bill & Melinda Gates Foundation). De leden vergaderen iedere eerste vrijdag van de maand in restaurant De Ketel te Berchem om 20u00.

Rotaract club Antwerpen Noord was founded in 1978 and counts approximately 35 members. As one of the 6750 Rotaract Clubs across 146 countries, our club is bringing together a group dynamic youngsters between the age of 18 and 30, students and young professionals, who work on personal development and engage in voluntary work in Antwerp and surroundings. Our range of social commitment varies from local projects to the worldwide extermination of polio (an initiative of Rotary International and the Bill & Melinda Gates Foundation). Our members gather each first Friday of the month in restaurant De Ketel in Berchem (Antwerp) at 20h00.
Slechts enkele van onze geëngageerde leden! Want to join and make the difference?
Contacteer ons vrijblijvend om kennis te maken!


Meer over ons